Czym zajmujemy się w Fundacji obecnie?

O Fundacji:

Fundacja Teren Otwarty powstała w 2014 roku w Lublinie. Jej misją jest wspieranie przejrzystości procesów przekształceń przestrzennych, które pozwolą na utrzymanie jakościowych ekosystemów społecznych i ekologicznych przy aktywnym zaangażowaniu różnych miejskich interesariuszy.

Pracujemy dla samorządów, projektując procesy planowania partycypacyjnego. Tam, gdzie jest mniej narzędzi do sprawowania kontroli społecznej, tworzymy formaty, korzystając z narzędzi sztuki zaangażowanej społecznie i/lub sztuki w przestrzeni publicznej, umożliwiające zaangażowanie obywatelskie, takie jak partycypacyjne agonistyczne muzeum społeczne pod nazwą Muzeum Osiedli Mieszkaniowych czy gry planszowe, zaprojektowane w wyniku nastawionych na działanie procesów badawczych; Gra w Osiedle Przyszłość. 

Fundacja również realizuje swoje cele poprzez realizację działań edukacji urbanistycznej, mieszkalniczej [prawo do ziemi//prawo do mieszkania i obywatelskiej].

Integrujemy teorię akademicką z praktyką badawczą. Projektujemy procesy „badań w działaniu”  zorientowane na konkretną zmianę urbanistyczną, społeczną lub produkt – narzędzie umożliwiające dialog środowisk o odrębnych interesach jak np. Gra w Osiedle Przyszłość, Słomiany Rynek, Centrum Kreatywności Nowa Praga, Desant Lotnych Badaczy na Śródmieściu].

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

About the Foundation:

Open Territory Foundation was established in 2014 in Lublin. Its mission is to support the transparency of spatial transformation processes that will help maintain quality social and ecological ecosystems with the active involvement of various urban stakeholders.

We work for local governments, designing participatory planning processes. Where there are fewer tools to exercise social control, we create formats using the tools of socially engaged art and/or art in public spaces that enable civic engagement, such as a participatory agonistic social museum, called Museum of Housing Estates or board games designed as a result of action-oriented research processes; ZuKUNFT Housing Board Game.

The Foundation also pursues its goals through the implementation of urban and housing education [right to land//right to housing and civic education].

We integrate academic theory with research practice. We design “action research” processes focused on a specific urban, social or product change – a tool enabling dialogue between environments with separate interests, such as Game in Osiedle Przyszłość, Słomiany Rynek, Nowa Praga Creativity Center, Landing Flying Researchers in Śródmieście].


Reklama

Pawiloniada – rodzinna gra terenowa na Dzień Dziecka!

Grafika, czarno-biały schematyczny rysunek dwóch pawilonów handlowych na osieldu.

Jak dobrze znasz swoje miasto? A najbliższą okolicę?

Zapraszamy 1 czerwca na wspólną przygodę połączoną z odkrywaniem znikających pawilonów usługowych na LSM. Może część z nich przybrała nowe zaskakujące funkcje, które przesądziły o ich użyteczności?

W ramach akcji zaprosimy Was do miejsc pozostających na marginesach Waszych codziennych ścieżek. Uruchomimy wspomnienia i obrazy w relacji z zapomnianymi miejscami, po to aby przywrócić im życie, nadać nowe znaczenia, albo rozpoznać szczególne cechy nowej rzeczywistości oraz taktyki jej oswajania.

Co mówią pawilony o nas samych? Sprawdźmy to!

Już w najbliższą sobotę zapraszamy od godziny 11.00 na boisko do koszykówki, obok ikonicznego placu zabaw z rakietą.

Startujemy o 11.00, kończymy o 14.00. Bądźcie z nami!

Udział jest bezpłatny.


Wydarzenie jest realizowane przez Muzeum Osiedli Mieszkaniowych (www.mom-lublin.pl) przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Bundeszentrale fur Politische Bildung

Prototypowanie nowych funkcji dla nieczynnych pawilonów LSM

30713827_214272672666272_7897510312784521246_n

 fot. z archiwum Domu Kultury LSM.

Pierwsze aktywności w ramach Muzeum Osiedli Mieszkaniowych to warsztaty prototypowania nowych funkcji dla nieczynnych pawilonów na LSM (m.in. Grażyny 7, Balladyny 10) przy udziale zagranicznych ekspertów architektury i angażowania społeczności lokalnych, a także studentów Politechniki Lubelskiej, Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydziału Artystycznego i Humanistyki. Zapraszamy mieszkańców na spotkanie otwarte 24 (w godzinach 15.00-17.00) i 25.04. od 10.00 rano. Poszukajmy wspólnie nowych rozwiązań, które pomogą nam zachować tę wyjątkową architekturę!

Program:
wtorek, 24 kwietnia
g. 10:00 – 11:30 – Wprowadzenie i powitanie: informacje na temat projektu, program warsztatów i prezentacja międzynarodowych trenerów; wzajemne poznanie się – Inkubator UM Lublin – Lublin Zespół, ul. Zana 38, lok. 306.

g. 11:30 – 13:15 – Spacery z przewodnikami po osiedlach: Rafał Lis – historyk sztuki, Marcin Semeniuk – badacz architektury, Paulina Paga – antropolożka kultury i animatorka społeczna.

g. 13:15 – 14:00 – przerwa obiadowa

g. 14:00 – 17:15 – Warsztaty w pawilonach w międzynarodowych zespołach:
Grupa A: Wileńska 21 – handel i usługi + architektura + dziedzictwo,
Grupa B: Balladyny 10 – studium obiektu i i jego potencjalne nowe zastosowania, szukanie sposobów na zachowanie obiektu,
Grupa C: Grażyny 7 – ekonomicznie opłacalna przestrzeń społeczna – perspektywy użytkowników i dysponentów,
Grupa D: Grażyny 7 – ekonomicznie opłacalna przestrzeń społeczna – funkcje egalitarne, kulturotwórcze komercyjnego charakteru obiektu.

g. 17:30 – 18:00 – Dyskusja grupowa: podsumowanie pierwszego dnia i pierwszych pomysłów na projekty, rozwiązania i przygotowanie na następny dzień; omówienie przez ekspertów – gości ze szczególnym uwzględnieniem ich doświadczeń i metod z pracy w terenie, Inkubator UM Lublin – Lublin Zespół, ul. Zana 38, lok. 306.

środa, 25 kwietnia
g. 10:00 – 14:30 – Praca w grupach roboczych, prowadzona przez ekspertów – gości w tandemach z lokalnymi wykładowcami Akademii w wyżej opisanych podgrupach (A,B,C,D), praca w pawilonach.

g. 14:30 – 15:30 czas obiadowa

g. 15:30 – 18:00 prezentacje, pytania i odpowiedzi. Dyskusja podsumowująca i metodologiczne uwagi końcowe, rekomendacje.

UWAGA!!!! CZĘŚCI OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW
wtorek, 24 kwietnia, g. 14:30 – 18:00,
środa, 25 kwietnia, g. 10:00 – 14:30 oraz podsumowanie, g. 16:00 – 18:00.

 

Wydarzenie jest częścią projektu Muzeum Osiedli Mieszkaniowych finansowanego z Urzędu Miasta Lublin

Muzeum Osiedli Mieszkaniowych

 

Zaprojektujmy Słomiany Rynek! cz. 3

21551893_1935317293405818_2578722481382964051_o

Zapraszamy na prezentację wstępnej koncepcji Słomianego Rynku.
23 września w SP nr 10, przy ul. Kalinowszczyzna 70, start o godz. 16.00.

część I: Prezentacje efektów spotkań z mieszkańcami

część II: Praca warsztatowa nad koncepcją

część III: Prezentacja wspólnych ustaleń

Dodatkowo:
* kącik zabaw pod hasłem Mali Architekci Słomianego Rynku
* premiera Mapy Sentymentalnej, którą będzie można zabrać do domu
* słodki poczęstunek i świeżo palona kawa

Bądźcie z nami!

Projektowanie miejsc zabaw – warsztaty dla dzieci i dorosłych

DSC06202

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-8 lat

Podczas warsztatów przeniesiemy się w przeszłość, porozmawiamy o tym co jest ważniejsze – zabawa czy zabawki, zaprojektujemy urządzenie do zabawy inspirowane jarmarkiem, pomyślimy również o dorosłych i ich miejscu do zabawy. Podczas warsztatów będziemy dyskutować, wymyślać historie, projektować i budować makiety. Celem warsztatów jest zebranie pomysłów na miejsca do zabawy na Słomianym Rynku — zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Kiedy: 20 lipca 2017, g. 10:00 – 12:00
Gdzie: Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70

Informacje i zapisy:
info@slomianyrynek.pl

Warsztaty dla dorosłych

Podczas warsztatów porozmawiamy o tym, czym dla nas, dorosłych, jest dzisiaj zabawa, a czym była kiedyś, zastanowimy się nad funkcjami Słomianego Rynku, zbadamy potencjał tego miejsca pod kątem przestrzeni do relaksu i zabawy, pomyślimy również o dzieciach – poznamy nowe oblicze „placów zabaw”, zaprojektujemy urządzenie do zabawy inspirowane jarmarkiem. Celem warsztatów jest zebranie pomysłów na miejsca do zabawy na Słomianym Rynku — zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Kiedy: 20 lipca 2017, g.12:00 – 15:00
Gdzie: Szkoła Podstawowa nr 10, im. H. Sienkiewicza w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70

Zapisy poprzez wypełnienie formularza:
https://goo.gl/forms/8pmavHUhhMRizKuU2

—-

Warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzi Pracownia k.
Pracownia k. to Ania i Michał – partnerzy w życiu i biznesie, rodzice Franka i Antka, architekci, esencjaliści, miłośnicy dobrych kawiarni i lodów rzemieślniczych. Projektują place zabaw, a raczej ogrody i instalacje do zabawy.
http://www.pracowniak.pl/

Informacje:
tel. 500 51 99 69
info@slomianyrynek.pl

Projekt jest realizowany na zamówienie Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin i finansowany ze środków budżetu Miasta Lublin.

Sąsiedzka kawa//grillowanie na Grażyny 7

Sąsiedzka Kawa.jpg

Polubiłeś nasz pomysł na ożywienie przestrzeni dawnego Empiku na ul. Grażyny 7? Głosujesz z nami codziennie na Resort Turystyki Osiedlowej? Może masz wspomnienia związane z tym miejscem?

Jeśli chcesz się spotkać i z nami pogadać to zapraszamy!

W poniedziałek 8 maja od godz. 16.00 – 19.00 zapraszamy do nieczynnego Pawilonu przy Grażyny 7. Spotkajmy się przy grillu (jak pogoda dopisze),albo przy kawie wewnątrz budynku i porozmawiajmy o pomysłach na to miejsce, bez względu na wynik głosowania na stronie Lech Startera.

Mile widziane własne wiktuały 🙂

Resort Turystyki Osiedlowej. Głosuj!

17796121_1858054724465409_9165946716937014292_n

Fundacja Teren Otwarty walczy o zdobycie grantu z programu Lechstarter na rewitalizację pawilonu przy ul. Grażyny 7 w Lublinie. Resort byłby przestrzenią rekreacyjno-wypoczynkową w pawilonie dawnego EMPiKU [283 m kw]. Szansą na realizację marzeń o podróżach i spotkaniach z nieznanym bez opuszczania osiedla.

JAK GŁOSOWAĆ?
1) Na facebooku wejść na link: https://lechstarter.urbanforms.org/share/519

lub

2) wejść na stronę główną http://lechstarter.urbanforms.org/
2a) kliknąć czerwoną ikonę: „głosuj na projekt w Twoim mieście”
2b) wyszukać LUBLIN
2c) wyświetli się RESORT TURYSTYKI OSIEDLOWEJ, kliknąć i podążać za instrukcją
2d) pamiętać, żeby kliknąć w link do głosowania, który przyjdzie na podany adres mailowy
2e) *dla osób chcących współtworzyć potem tę przestrzeń – pamiętać o zrobieniu printscreenów z potwierdzeń linków

OPIS:

Resort jest odpowiedzią na komercjalizację przestrzeni publicznych i brak miejsc spotkań w tej części miasta. Właściciel ikonicznego (późno-modernistycznego) obiektu chce go udostępnić na cele społeczno-kulturalne z nadzieją na ożywienie pawilonu i zaproszenie do niego nowych gospodarzy.

Chcemy stworzyć miejsce w duchu DIY, dostosowujące funkcje do zgłaszanych potrzeb, związanych z pracą, wypoczynkiem czy podróżowaniem. Użytkownicy (mieszkańcy) będą uczestniczyć w pracach koncepcyjnych i wykonawczych.

To alternatywa dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na hygge z katalogów, ale są otwarte na odkrywanie najbliższej okolicy. Proponujemy spa dla duszy, dedykowane mieszkańcom osiedli LSM i nie tylko.

SZCZEGÓŁOWO O DZIAŁANIACH:
Moduł A: GRAŻYNKA SILENT CAFFEE
Stoliki kawiarniane ze słuchawkami, gdzie można inspirować się do działania opowieściami pierwszych spółdzielców LSM o generowanych przez nich inicjatywach w latach 70. Na leżakach i hamakach czytać książki o tematyce podróżniczej, grać w badmintona na patio czy pracować w skupieniu, nie płacąc za kawę.

Moduł B: NAPRAW NIE WYRZUCAJ- WARSZTATY MANUALNE DLA LAIKÓW
Miejsca do pracy i podstawowe sprzęty do działań w stylu: Napraw nie wyrzucaj. Angażowanie początkowo animatorów, następnie aktywnych mieszkańców w prowadzenie spotkań w duchu „Praktycznej Pani”, warsztatów projektowania ogrodów na dachach etc.

Moduł C: WŁASNY PROGRAM W RESORCIE – INKUBATOR INICJATYW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH
Osoby, które oddadzą najwięcej głosów i będą w stanie to udowodnić printscreenami z poczty mailowej (15 laureatów) dostaną przez tydzień – między połową czerwca a końcem września – możliwość własnej aranżacji przestrzeni i tworzenia programu kulturalno-rekreacyjnego dla siebie i znajomych, pod warunkiem, że będą to sytuacje adresowane międzypokoleniowo.

Moduł D: BIURO MIKRO-PODRÓŻY
Centrum spacerów po okolicznych osiedlach mieszkaniowych, gdzie narratorami są mieszkańcy. M.in. ścieżka – LSM spacer w chmurach, czy „Zostań Makłowiczem lokalnej garmażerki”.

Dziękujemy za Wasze wsparcie!